TFI dan BTPN bekerjasama dalam pembinaan UKM Kecil. Dalam program pembinaan ini, rekan-rekan Binusian akan dibekali dahulu sebelum terjun ke lapangan. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan loh!!

1 2 3